3-IZB. BYT, BA II - VRAKUŇA

OPIS NEHNUTEĽNOSTI:

Príjemný 3i byt majitelia pred predajom vypratali a vymaľovali a tak pripravili na predaj.